Velkommen til undervisning på Tadre Mølle – et anderledes læringsrum!

Vi er en reel og meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi lægger stor vægt på det personlige møde mellem elev og museum – men også på at inddrage og anvende digitale medier f.eks. Ipads, Instagram mm. i undervisningen. Vores undervisningsforløb tager udgangspunkt i vores historiske samling, og gennem dialog bliver eleverne aktivt inddraget i forståelsen af genstandenes betydning og er derved med til at give deres bud på fortolkningen af historien.

Vores undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag og i deres tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid. Et undervisningsforløb på Tadre Mølle giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

  • Vi tilbyder, at eleverne kan blive klogere på fortiden og på det liv, de lever i dag.
  • Vi sikrer, at indholdet i vores undervisningsforløb matcher “Fælles Mål”.
  • Vi bestræber os på at matche undervisningens læringsmål ved at indarbejde kompetenceområder og fagenes kanon i vores undervisningsforløb.
  • Vi forholder os til, at der findes mange måder at lære på. Vi arbejder bevidst med forskellige pædagogiske metoder.
  • Vi har stor viden om, hvad ting betyder. Museet har originale genstande fra alle tider og forskningsbaseret viden om dem

Aftale om gratis undervisning:
I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes skoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Lützhøfts Købmandsgård, Sankt Laurentius, Lejre Museum samt Tadre Mølle. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes skoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag i alle uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Tadre Mølle, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag alle uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK, Tadre Mølle, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

For mere information samt booking af undervisningsforløb kontakt ROMU´s bookingafdelingen på: 
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

Velkommen til undervisning på Tadre Mølle – et anderledes læringsrum!

Vi er en reel og meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi lægger stor vægt på det personlige møde mellem elev og museum – men også på at inddrage og anvende digitale medier f.eks. Ipads, Instagram mm. i undervisningen. Vores undervisningsforløb tager udgangspunkt i vores historiske samling, og gennem dialog bliver eleverne aktivt inddraget i forståelsen af genstandenes betydning og er derved med til at give deres bud på fortolkningen af historien.

For mere information samt booking af undervisningsforløb kontakt ROMU´s bookingafdelingen på: 
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

Information vedr. aftale om gratis undervisning

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes skoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag i alle uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Tadre Mølle, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes skoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag alle uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK, Tadre Mølle, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

TILBUD TIL SKOLER

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes skoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Lützhøfts Købmandsgård, Sankt Laurentius, Lejre Museum samt Tadre Mølle. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes skoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag i alle uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Tadre Mølle, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning tirsdag, onsdag og torsdag alle uger kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK, Tadre Mølle, Domkirkemuseet og Lützhøfts Købmandsgård. For andre skoler, ungdomsuddannelser eller tidspunkter se venligst pris under hvert forløb.

KULTURBUSSEN – DIN TRANSPORT TIL MUSEERNE
Kulturbussen er gratis og fleksibel transport til dig, der ønsker at bruge nedenstående kulturinstitutioner i Midt- og Vestsjælland i forbindelse med din undervisning. Tilbuddet gælder alle grundskoler i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Lejre Kommune.

Læs mere om Kulturbus-ordningen samt mulighed for booking på:
http://kulturbus.dk/

For mere information samt booking af undervisningsforløb kontakt ROMU´s bookingafdelingen på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

Vær opmærksom på!
Undervisningsforløb i Roskilde Domkirke kan kun bookes med start fra kl. 10. Museet kan være nødsaget til at aflyse eller flytte undervisningen på grund af kirkelige handlinger.

HØST PÅ TADRE MØLLE
Trin: Børnehaveklasse – 3. klasse. Fag: Børnehaveklassen, Natur/teknologi og Historie.

Beskrivelse:
Børnene/eleverne får kendskab til gårdens mange ressourcer. De får kendskab til urter, frugt og grønsager. De ser hvordan korn forarbejdes i en mølle og lærer om vandet som ressource til mølledrift.

Børnene/eleverne kommer på tur rundt på møllegården. De besøger køerne på marken, bigården og kålgården og der fortælles om, hvordan man på gården i gamle dage selv havde det meste til madlavningen. De hører om høst i gamle dage og prøver at tærske og rense korn, som males til mel i vandmøllen. Samtidig med at der bages pandekager i det gamle ildsted dypper de et bivokslys. Forløbet slutter omkring det blomsterpyntede bord, hvor der spises pandekager. Drikkevarer hertil medbringes selv.

Fælles mål: 
Børnehaveklassen – Kompetencemål: Sprog
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

Børnehaveklassen – kompetencemål: Naturfaglige fænomener
Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

Natur/teknologi – kompetencemål: Perspektivering.
Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

Historie – kompetencemål: Kronologi og sammenhæng
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Faglige læringsmål: 
Børnehaveklassen:
Eleven kan følge indholdet i en fortælling og stille spørgsmål.
Eleven kan samtale om sine oplevelser.
Eleven får erfaring med årets rytme i Danmark.
Eleven får kendskab til dyr og planter og madens vej fra jord til bord.
Eleven kender til teknologi og ressourcer før og nu.
Eleven får kendskab til mølledrift som ressource.

Natur/teknologi:
Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv.
Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource.
Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
Eleven får kendskab til madens vej fra jord til bord
Eleven får kendskab til mølledrift som ressource
Eleven får viden om planter og dyr.

Historie:
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion.

Praktisk:
Varighed: 2 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage i august og september 2017.
Pris: 800 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

FRA JORD TIL BORD
Trin: 3. – 6. klasse. Fag: Historie og Natur/teknologi

Fra jord til bord

Beskrivelsen:
Efter en rundvisning på møllegården med besøg i vandmøllen sendes pigerne i køkkenet, hvor der bages brød, kærnes smør, dyppes lys m.m. Drengene går i marken til høst eller høslet, i loen til tærskning og til snittearbejde i huggehuset. Dagen afsluttes omkring langbordet, hvor der spises brød og fortælles om dagens gøremål.

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14 i perioden 21. april – 18. juni samt 13. august – 8. oktober 2016
Forløbet er gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner. Andre skoler/dage 1200 kr.

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

VANDETS KRÆFTER
Trin: 4. – 10. klasse. Fag: Historie og Natur/teknologi

Vandets Kræfter, undervisning Tadre Mølle, skole Tadre Mølle

Beskrivelse:
I dette forløb er der fokus på landskabsdannelse og vandets udnyttelse til mølledrift. Der arbejdes bl.a. med vandets landskabsdannende kræfter, og der køres med møllegårdens nye vandenergianlæg, hvor der stemmes vand op foran de tre teknologisk forskellige vandhjulsmodeller og virkningsgrader måles. Bagefter sættes vandenergianlæggets moderne turbine i gang, og der fortælles om moderne vandkraftsudnyttelse og drivhuseffekt.

Praktisk:
Varighed: 2 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14 i perioden 21. april – 18. juni samt 13. august – 8. oktober 2016
Forløbet er gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner. Andre skoler/dage 1200 kr.

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

TILBUD TIL DAGINSTITUTIONER

HØST PÅ TADRE MØLLE
Trin: Dagtilbud. Pædagogiske læreplaner: Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Beskrivelse af forløb: 
Børnene får kendskab til gårdens mange ressourcer. De får kendskab til urter, frugt og grønsager. De ser hvordan korn forarbejdes i en mølle og lærer om vandet som ressource til mølledrift.

Børnene kommer på tur rundt på møllegården. De besøger køerne på marken, bigården og kålgården og der fortælles om, hvordan man på gården i gamle dage selv havde det meste til madlavningen. De hører om høst i gamle dage og prøver at tærske og rense korn, som males til mel i vandmøllen. Samtidig med at der bages pandekager i det gamle ildsted dypper de et bivokslys. Forløbet slutter omkring det blomsterpyntede bord, hvor der spises pandekager. Drikkevarer hertil medbringes selv.

Læringsmål: 
Børnene får kendskab til madens vej fra jord til bord
Børnene får kendskab til dyr, urter, frugt og grøntsager
Børnene får kendskab til livet i gamle dage
Børnene får kendskab til deres lokalhistorie
Børnene får kendskab til vand som en ressource
Børnene får kendskab til mølledrift

Praktisk:
Varighed: 2 timer. Kan bookes tirsdage, onsdage og torsdage i august og september 2017.
Pris: 400 kr. (dagtilbud i Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommune).

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

En del af ROMU
Undervisning på Tadre Mølle varetages af museumskoncernen ROMU´s skoletjeneste, der står for undervisningen på flere museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune. På disse besøgssteder er der også mulighed for at booke spændende og lærerige undervisningsforløb. Læs om disse her:

Lützhøfts Købmandsgård
Sankt Laurentius
Roskilde Domkirke
Roskilde Museum
RAGNAROCK
Frederikssund Museum
Lejre Museum

Læs mere om ROMUs skoletjeneste her

Til top
post-373

Julemarked på Møllen

BEGIVENHED

Søndag den 3. december kl. 10-16 inviterer Tadre Mølles Venner og ROMU til julemarked. Markedet, der er kendt som sjællands hyggeligste julemarked, sætter julehygge og traditioner i højsædet. Loen er julepyntet og bemandet af dygtige husflidsfolk. Man kan få sig en hestevognstur i Tadre Skoven, være med til at vække den gamle gårdnisse i kostalden, skære roelygter og fremstille sin helt egen juledekoration. Salg af juletræer og pyntegrønt. Besøg dyrene i stalden og julecafeen “Maries Minde”, hvor der bl.a. kan købes gløgg og æbleskiver.
Gårdnissen vækkes kl. 11.30 og 13.10.
Tid, pris, sted
3. december, kl. 10-16.
25 kr. Børn og unge under 18 år gratis.
Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, Hvalsø

post-1262

Vinterlukket

BEGIVENHED

Tadre Mølle iklæder sig vintertøjet og holder sæsonlukket i perioden 1. november 2017 – påske 2018. Vi glæder os til at tilbyde nye spændende aktiviteter og arrangementer i det kommende nye år, og glæder os til at møde dig på Tadre Mølle.

På gensyn til påske 2018.

PS: Selvom møllen holder vinterlukket kan et vinterbesøg i de smukke naturomgivelse dog anbefales.

 

 

post-1261

Cafe & Butik

BEGIVENHED

På Tadre Mølle finder du “Mølle-Maries” hus, der i dag fungere som møllens butik, café, billetsalg og information. I butikken finder du en række skønne produkter der, udover mel fra møllen, omfatter bøger, film,  diverse postkort med motiver fra ejendommen, en lang række fine produkter fra Birkerød Keramik, smukke hyacint- og krokusglas i flere farver, gammeldags legetøj m.m.

I caféen finder du et lækkert udvalgt af kaffe og sødt. Der kan købes kolde drikke, is, chokolade, kaffe, kage og gammeldags slik m.m. Al overskud fra salg i butik/café går til istandsættelse og indretning.

Prisliste café:
Kaffe/te/kakao: 20,-
Kage/ostemad: 20,-
Kaffe/te/kakao + kage/ostemad: 35,-
Diverse vand og juice: 10,-

Endvidere sælger butikken også mel, honning, glas, Birkerød keramik, ”gammeldags” legetøj, bøger/film, is og slik.

Billetter til museet:
Voksne: 25, –
Børn og unge under 18 år gratis
Grupper (+15 pers.): 15, – pr. person

Har du spørgsmål til café og butik, er du velkommen til at kontakte os på:
E tadremoelle@romu.dk
T 4631 6530
Eller på Facebook

post-1256

Tadre Mølles Venner

BEGIVENHED

Tadre Mølles Venner blev oprettet i 1978, som en hjælp til møllen og til den daværende ejer frk. Marie Hansen. Formålet var – og er fortsat – at medvirke til møllens vedligeholdelse som nationalt kulturminde, samt i tæt samarbejde med museumskoncernen ROMU at deltage i formidlingen af møllegården. Dette foregår bl.a. gennem deltagelse i forskellige offentlige arrangementer, så som “Dansk Mølledag” og “Kildemarked” i juni samt “Jul på Tadre Mølle” i december.

Bestyrelsen Tadre Mølles Venner:

Formand:
Bent Brun Larsen

Næstformand:
Sven-Erik Raun

Kasserer:
Connie Olsen

Sekretær/presse:
Karin Gottfredsen

Mening medlem:
Jørgen Søgaard
Bente Søderberg
Birgitte Knudsen
Ole Sørensen

1. suppleant: Carsten Heldam
2. suppleant: Ib Læsøe Olsen

Læs mere om Tadre Mølles Venner på foreningens egen hjemmeside:
http://www.tadremoellesvenner.dk/

-->
Åbent i dag
d.13-12-2017
11.00-16.00